Tildeling af atelier og Open Call

Open Call til ansøgning om atelierplads samt eventuelle fremlejer annonceres på siden her.


Der er nu Open Call til fremeleje af stort atelier på 90 kvadratmeter i perioden 1. november 2021 – 31. august 2022, med ansøgningsfrist den 24. september 2021. Læs mere om atelier og ansøgning via linket.

Læs desuden det seneste Open Call til atelier fra februar 2021 her.

FABRIKKEN arbejder for at udvikle de bedste faglige rammer for kunstnerisk og designmæssig praksis, herunder at favne hele det kunstneriske og designmæssige økosystem. Tildeling af atelier sker i overensstemmelse med vores politik på området, der stiller forskellige krav, som i udgangspunktet skal være opfyldt, for at man kan komme i betragtning til et atelier.

Alle professionelle kunstnere og designere kan ansøge om atelier på FABRIKKEN. Ledige atelierer på FABRIKKEN annonceres via Open Call her på vores hjemmeside og sociale medieplatforme.


Ved ansøgning om atelier vægtes følgende i vurderingen:


1. FAGLIGHED OG PROFESSIONEL PRAKSIS

2. SENESTE AKTIVITETER OG PLANLAGTE AKTIVITETER I NÆR FREMTID

3. BEHOV I FORHOLD TIL FABRIKKENS FACILITETER OG AKTIVITETER

4. INTERESSE I FÆLLESSKABET PÅ FABRIKKEN