OPEN CALL | LEDIGE ATELIERER 2020

NB! Ansøgningsfristen er udløbet.


Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design udsender nu Open Call 2020 for professionelle kunstnere, der kan søge om atelier på FABIKKEN og blive en del af fællesskabet i Danmarks største atelierbygning, beliggende på Sundholm på Amager.


I år udbydes følgende to atelierer til leje:


ATELIER #40 er beliggende på 1. sal og er 18 m2. Atelieret vender mod sydvest. Lejen udgør kr. 1.401 + moms pr. måned. Atelierets nuværende grå betonvæg bliver renoveret og malet inden indflytning.


ATELIER #10 er beliggende i stueplan og er 35 m2. Atelieret vender mod nordvest og har indirekte dagslys. Lejen udgør kr. 2.724,17 + moms pr. måned.


Dato for overtagelse for begge atelierer er den 1. oktober 2020.


Udover privat atelier inkluderer lejen desuden:

  • Adgang til Danmarks største atelierbygning døgnet rundt
  • Fri adgang til nyistandsat fælles køkken, toiletter og fælles have
  • Repræsentation på FABRIKKENs hjemmeside og sociale medier
  • Fagligt netværk med FABRIKKENs 70 professionelle kunstnere og designere
  • Kuratorbesøg samt faglige og sociale arrangementer
  • Rabat på intern hal- og lokaleleje

Inkluderet i lejen er pt. også varme, vand, rengøring af fællesarealer, internet og alarm.
FABRIKKEN tilbyder i udgangspunktet en tidsbegrænset lejeaftale på max 3 år. Herefter er det muligt at ansøge om en ny lejeperiode på tre år. Der kan søges om ny lejeperiode op til tre gange.
Lejen kan stige med max. 5% pr. år. På sigt må påregnes aconto-opkrævning af el, som man kan få refunderet en del af, såfremt man er momsregistreret.
Der opkræves to måneders depositum.


ANSØGNING

Professionelle billedkunstnere kan ansøge. Kunstnerkollektiver eller grupper kan også ansøge og skal i så fald sende én samlet ansøgning.

Vi lægger vægt på menneskelige og faglige fællesskaber, og vi forventer, at husets brugere deltager i fælles opgaver og begivenheder, så som diverse udvalg, festlige lejligheder og den årlige arbejdsdag. Derudover er det et krav, at atelieret/værkstedet bliver brugt aktivt til kunstproduktion.

For at sikre, at en ansøgning om atelier giver det besluttende organ et tilstrækkeligt fyldestgørende billede af den pågældende kunstner, til at de kan vurdere, om der er et passende match mellem FABRIKKEN og kunstneren, skal ansøgningen indeholde følgende:

  • Kort beskrivelse af kunstnerisk praksis og eksempler på kunstnerens aktiviteter gennem de seneste år samt planlagte aktiviteter i nær fremtid
  • Kort beskrivelse af kunstnerens motivation for at have et atelier på netop FABRIKKEN
  • Omfang af påtænkt anvendelse af atelier samt påtænkt anvendelse af FABRIKKENs andre faciliteter
  • Kort beskrivelse af, hvordan kunstneren påtænker at bidrage til hhv. det faglige og det sociale fællesskab på FABRIKKEN

Ansøgningens form: 1-2 A4-sider skriftlig ansøgning samt CV på max. 1 side. Inkluder desuden max. 5 billedeksempler samt et par relevante links og kontaktoplysninger.

Ansøger bedes desuden præcisere, hvilket eller hvilke atelierer, der ansøges om.

Ansøgningen sendes som én samlet pdf, der navngives med ansøgers navn. Ansøgningen sendes til application@ffkd.dk og skal være os i hænde senest d. 14. august 2020.

FABRIKKENs bestyrelse vurderer ansøgningerne og træffer afgørelsen. Du/I kan forvente svar på ansøgningen primo september 2020.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Maria Gry Bregnbak på mb@ffkd.dk eller på tlf. 32 54 94 24. OBS: Henvendelser besvares efter d. 3. august pga. sommerferie.


NB: Der er åben fremvisning af ateliererne d. 23. juli og d. 6. august, begge dage kl. 13:00-15:00.

Tilmelding til fremvisning er ikke nødvendig. Kontakt blot bygningsansvarlig Mathias R. Jakobsen på tlf. 23 48 83 47 ved ankomst til FABRIKKEN.


Ansøgningsfrist: d. 14. august 2020OM FABRIKKEN

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design er Danmarks største atelierbygning. Omtrent 70 professionelle billedkunstnere og designere arbejder dagligt i husets 50 atelierer, samt i den 1.000 m2 store produktionshal. FABRIKKEN er en professionel kunstinstitution, som ligeledes driver residencyprogrammer for udenlandske kunstnere og kuratorer og er værter for biennalen Alt_Cph.

Ud over attraktive arbejdsrum har vi en fælles ugentlig frokost, arrangementer med vores udenlandske gæstekunstnere, Open Studios, kuratorbesøg og andet, der styrker fagligheden og det kollegiale fællesskab.

FABRIKKEN er støttet af Københavns Kommune og Det Obelske Familiefond.


Læs mere om FABRIKKENs atelierer og download FABRIKKENs politik for tildeling af atelier her.