OPEN CALL: Atelierer på FABRIKKEN til overtagelse vinter ’23/’24

OPEN CALL / Atelier

Ansøgningsfrist: søndag d. 8. oktober 2023 kl. 23:59


Der udbydes nu tre atelierer på FABRIKKEN for Kunst og Design i Open Call.


Atelier #1

Atelier #1 er 21 m2 og beliggende i stueetagen med nordøstvendte vinduer placeret højt på væggen.

Fast ydelse pr. måned er i 2023 2.242 kr. + moms. Desuden betales aconto DKK 700 + moms pr. mdr., pr. bruger i atelieret, til variable driftsudgifter. Yderligere betales der et indflytningsgebyr på 2.500 kr.

Dato for overtagelse af atelieret er den 1. december 2023.


Atelier #5

Atelieret er 30 m2 og beliggende i stueetagen og har udelukkende ovenlysvinduer.

Fast ydelse pr. måned er i 2023 3.203 kr. + moms. Desuden betales aconto DKK 700 + moms pr. mdr., pr. bruger i atelieret, til variable driftsudgifter. Yderligere betales der et indflytningsgebyr på 2.500 kr.

Dato for overtagelse af atelieret er den 1. december 2023.


Atelier #38

Atelieret er 18 m2, lyst og beliggende på 1. sal, med vestvendte vinduer.

Fast ydelse pr. måned er i 2024 2.018 kr. + moms. Desuden betales aconto DKK 700 + moms pr. mdr., pr. bruger i atelieret, til variable driftsudgifter. Yderligere betales et indflytningsgebyr på 2.500 kr.

Dato for overtagelse af atelieret er den 1. februar 2024.


Der er åben fremvisning af alle tre atelierer onsdag d. 20. september 2023 kl. 13-14.

Tilmelding til fremvisning er ikke nødvendig. Kontakt kontoret på tlf. +45 32 54 94 24 ved ankomst til FABRIKKEN hvis hoveddøren ikke er åben. NB: Det er ikke muligt at besigtige ateliererne på andre tidspunkter, af hensyn til de nuværende brugere.


Se enkelte billeder nederst på siden.


ØVRIG INFORMATION

Udover atelier inkluderer den faste ydelse desuden:

 • Adgang til Danmarks største atelierbygning døgnet rundt
 • Arbejdsmulighed i dagtimerne i FABRIKKENs hal, under hensyn til udlejninger
 • Adgang til fælleskøkken, toiletter og fælles have
 • Repræsentation på FABRIKKENs hjemmeside
 • Fagligt netværk med FABRIKKENs 70 professionelle kunstnere og designere
 • Mulighed for kuratorbesøg samt faglige og sociale arrangementer
 • Rabat på intern halleje

Inkluderet i de variable driftsudgifter der betales pr. bruger, er vand, varme, el, renovation, internet og øvrige fællesudgifter.


FABRIKKEN tilbyder en tidsbegrænset brugeraftale på tre år. Herefter er det muligt at ansøge om en ny brugsretsperiode på tre år. Der kan søges om ny brugsret op til tre gange. Der er tre måneders gensidig opsigelsesvarsel på atelieret til den første i en måned.

Aftalen indgås mellem FABRIKKEN og bruger med personligt tilknyttet registreret virksomhed med CVR. nr., alternativt kan aftalen oprettes på CPR. nr. Moms kan fratrækkes ved indgåelse af aftale på CVR.nr. Ved deling at atelieret tegnes individuelle brugeraftaler.

Den faste ydelse stiger med 5% pr. år, pr. 1/1. Der opkræves tre måneders fast ydelse i depositum for atelieret. Ydelse og aconto betales kvartalsvist og kræver tilmelding til PBS.


ANSØGNING

Professionelle billedkunstnere og designere kan ansøge. Flere kunstnere og/eller designere kan ansøge sammen og skal i så fald sende én samlet ansøgning. Ansøgninger med flere brugere i dette atelier vil blive prioriteret. Vær opmærksom på, at der betales variable udgifter pr. bruger i atelieret.

Vi lægger vægt på menneskelige og faglige fællesskaber, og vi forventer, at husets brugere deltager i fælles opgaver og begivenheder så som diverse udvalg, Åbent Hus og de årlige arbejdsdage. Derudover er det et krav, at atelieret/værkstedet bliver brugt aktivt til kunst- og /eller designproduktion.


Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Kort beskrivelse af kunstnerisk praksis og eksempler på kunstnerens aktiviteter gennem de seneste år samt planlagte aktiviteter i nær fremtid
 • Kort beskrivelse af, hvordan kunstneren påtænker at bidrage til hhv. det faglige og det sociale fællesskab på FABRIKKEN
 • Kort beskrivelse af kunstnerens motivation for at have et atelier på netop FABRIKKEN
 • Omfang af påtænkt anvendelse af atelier samt påtænkt anvendelse af FABRIKKENs øvrige faciliteter

Ansøgningens form: 1 A4-side skriftlig ansøgning samt CV på max. 1 side pr. ansøger. Inkludér desuden max. 5 billedeksempler på dit/jeres arbejde, samt et par relevante links og kontaktoplysninger.

Hvis du/I er interesseret i flere af de udbudte atelierer, bedes du tydeligt angive en prioriteret rækkefølge.

Find FABRIKKENs tildelingspolitik på både dansk og engelsk her.

Ansøgningen sendes som én samlet pdf, der navngives med ansøgers navn(e). Ansøgningen sendes til application(at)ffkd.dk og skal være os i hænde senest søndag d. 8. oktober 2023 kl. 23:59.

FABRIKKENs bestyrelse vurderer ansøgningerne og træffer afgørelsen. Du/I kan forvente svar på ansøgningen senest i uge 42.


Har du spørgsmål, kan du kontakte Katrine Duelund på kd(at)ffkd.dk eller på tlf. 32 54 94 24 mandag til torsdag.


Om FABRIKKEN

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design er Danmarks største atelierbygning. Omtrent 70 professionelle billedkunstnere og designere arbejder dagligt i husets 50 atelierer, samt i den 1.000 m2 store produktionshal. FABRIKKEN er en professionel kunstinstitution, som ligeledes driver residencyprogrammer for udenlandske kunstnere og kuratorer og er initiativtagere til kunstplatformen ’FABRIKKEN Afd. AC’ i Amager Centret.

Ud over attraktive arbejdsrum har vi arrangementer med vores udenlandske gæstekunstnere, årlige arrangementer der åbner dørene for offentligheden, kuratorbesøg og andet, der styrker fagligheden og det kollegiale fællesskab.


FABRIKKEN er støttet af Københavns Kommune og Det Obelske Familiefond.

UDVALGTE BILLEDER AF ATELIERERNE