OPEN CALL: Lyst atelier på 1. sal

OPEN CALL / Atelier

Ansøgningsfrist: søndag d. 10. september 2023 kl. 23:59


Der udbydes nu et atelier i Open Call på FABRIKKEN for Kunst og Design.


Atelier #31

Atelieret er 24 m2 og beliggende på 1. sal med store, østvendte vinduer og højt til loftet. Rummet har to fastmonterede arbejdsborde, som det er muligt at overtage. Et stort gentralt placeret (226×164 cm) og et mindre skrivebord (60×230 cm). Se billederne nederst på siden for placering.

Fast ydelse pr. måned er i 2023 2.562 kr. + moms. Desuden betales aconto DKK 700 + moms pr. mdr., pr. bruger i atelieret, til variable driftsudgifter.

Dato for overtagelse af atelieret er den 1. oktober 2023.


Der er åben fremvisning af atelieret onsdag d. 30. august 2023 kl. 13-14.

Tilmelding til fremvisning er ikke nødvendig. Kontakt kontoret på tlf. +45 32 54 94 24 ved ankomst til FABRIKKEN hvis hovedøren ikke er åben. NB: Det er ikke muligt at besigtige atelieret på andre tidspunkter, af hensyn til den nuværende bruger.


ØVRIG INFORMATION

Udover atelier inkluderer den faste ydelse desuden:

 • Adgang til Danmarks største atelierbygning døgnet rundt
 • Arbejdsmulighed i dagtimerne i FABRIKKENs hal, under hensyn til udlejninger
 • Adgang til fælleskøkken, toiletter og fælles have
 • Repræsentation på FABRIKKENs hjemmeside
 • Fagligt netværk med FABRIKKENs 70 professionelle kunstnere og designere
 • Mulighed for kuratorbesøg samt faglige og sociale arrangementer
 • Rabat på intern halleje

Inkluderet i de variable driftsudgifter der betales pr. bruger, er vand, varme, el, renovation, internet og øvrige fællesudgifter. De variable driftsudgifter opgøres årligt med forventet regnskab i april.


FABRIKKEN tilbyder en tidsbegrænset brugeraftale på tre år. Herefter er det muligt at ansøge om en ny brugsretsperiode på tre år. Der kan søges om ny brugsret op til tre gange. Der er tre måneders gensidig opsigelsesvarsel på atelieret til den første i en måned.

Aftalen indgås mellem FABRIKKEN og bruger med personligt tilknyttet registreret virksomhed med CVR. nr., alternativt kan aftalen oprettes på CPR. nr. Moms kan fratrækkes ved indgåelse af aftale på CVR.nr. Ved deling af atelieret tegnes individuelle brugeraftaler.

Den faste ydelse stiger med 5% pr. år, pr. 1/1. Der opkræves tre måneders fast ydelse i depositum for atelieret, der betales sammen med første fakturering af ydelser og aconto. Ydelse og aconto betales kvartalsvist og kræver tilmelding til PBS.


ANSØGNING

Professionelle billedkunstnere og designere kan ansøge. Flere kunstnere og/eller designere kan ansøge sammen og skal i så fald sende én samlet ansøgning. Ansøgninger med flere brugere i dette atelier vil blive prioriteret. Vær opmærksom på, at der betales variable udgifter pr. bruger i atelieret.

Vi lægger vægt på menneskelige og faglige fællesskaber, og vi forventer, at husets brugere deltager i fælles opgaver og begivenheder så som diverse udvalg, Åbent Hus og de årlige arbejdsdage. Derudover er det et krav, at atelieret/værkstedet bliver brugt aktivt til kunst- og /eller designproduktion.


Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Kort beskrivelse af kunstnerisk praksis og eksempler på kunstnerens aktiviteter gennem de seneste år samt planlagte aktiviteter i nær fremtid
 • Kort beskrivelse af, hvordan kunstneren påtænker at bidrage til hhv. det faglige og det sociale fællesskab på FABRIKKEN
 • Kort beskrivelse af kunstnerens motivation for at have et atelier på netop FABRIKKEN
 • Omfang af påtænkt anvendelse af atelier samt påtænkt anvendelse af FABRIKKENs øvrige faciliteter

Ansøgningens form: 1 A4-side skriftlig ansøgning samt CV på max. 1 side pr. ansøger. Inkludér desuden max. 5 billedeksempler på dit/jeres arbejde, samt et par relevante links og kontaktoplysninger.

Hvis du/I er interesseret i flere af de udbudte atelierer, bedes du tydeligt angive en prioriteret rækkefølge.

Find FABRIKKENs tildelingspolitik på både dansk og engelsk her.

Ansøgningen sendes som én samlet pdf, der navngives med ansøgers navn(e). Ansøgningen sendes til application(at)ffkd.dk og skal være os i hænde senest søndag d. 10. september 2023 kl. 23:59.


FABRIKKENs bestyrelse vurderer ansøgningerne og træffer afgørelsen. Du/I kan forvente svar på ansøgningen senest i uge 38.


Har du spørgsmål, kan du kontakte Katrine Duelund på kd(at)ffkd.dk eller på tlf. 32 54 94 24 (mandag-torsdag, undtagen i uge 33).


Om FABRIKKEN

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design er Danmarks største atelierbygning. Omtrent 70 professionelle billedkunstnere og designere arbejder dagligt i husets 50 atelierer, samt i den 1.000 m2 store produktionshal. FABRIKKEN er en professionel kunstinstitution, som ligeledes driver residencyprogrammer for udenlandske kunstnere og kuratorer og er initiativtagere til kunstplatformen ’FABRIKKEN Afd. AC’ i Amager Centret.

Ud over attraktive arbejdsrum har vi arrangementer med vores udenlandske gæstekunstnere, årlige arrangementer der åbner dørene for offentligheden, kuratorbesøg og andet, der styrker fagligheden og det kollegiale fællesskab.


FABRIKKEN er støttet af Københavns Kommune og Det Obelske Familiefond.

UDVALGTE BILLEDER AF ATELIERET