FABRIKKEN Afd. AC: Walk & Talk med Michelle Eistrup

7. oktober 2021

Tag med billedkunstner Michelle Eistrup på en uformel byvandring på Amager, onsdag den 27. oktober kl. 13. Turen udspringer af Eistrups bidrag til udstillingsplatformen ’FABRIKKEN Afd. AC’ i Amager Centret.


Vores opfattelse af virkeligheden er ikke altid helt nøgtern og sandfærdig. Aviser og medier har ind i mellem en tendens til at forvandle vores opfattelse af ”de andre” til et gyseligt spektakel. Denne fremstilling tillader imidlertid ikke altid, at andre sandheder og opfattelser ser dagens lys. De sandheder der bliver kommunikeret til os, er med til at skabe og forme os; vi deler vores sandheder med hinanden, og vi lærer at skabe et billede af os selv, som andre kan acceptere eller bifalde, og vi holder godt fast i dette (selv)billede. Det er lige indtil det krakelerer eller der opstår huller og mangler i fortællingen. For hvad sker der, når ens (selv)opfattelse af sandheden ikke længere stemmer overens med den gængse fortælling? 


Gå en tur med kunstner Michelle Eistrup på Amager, hvor hun afdækker og afslører små historier og fortællinger fra lokalområdet, som vi sjældent ser eller hører om. En tur, som kan give nyt perspektiv og som kan være med til at ændre vores opfattelser af de liv, der eksisterer omkring os, og som vi ellers sjældent hører om. Det er en måde kritisk at undersøge og afdække nutidige, kulturelle knudepunkter i det offentlige rum. 


Turen afsluttes ved Michelle Eistrups videoværk ’CPH: Junctions & Checkpoints’ (2021) i Amager Centret, der er en del af udstillingsplatformen ’FABRIKKEN Afd. AC’. Værket udgør i sig selv et knudepunkt, der er i konstant bevægelse. Her bliver historiske steder og nutidige fortællinger og begivenheder ufortrødent viklet ind i hinanden gennem et eksperimentelt billedsprog af roterende mosaikker. Både turen og værket giver anledning til at stille spørgsmålet, om vi er med til at skabe fortællinger, der gør andre tavse? 


Tid: Onsdag den 27. oktober kl. 13. Turen starter kl. 13, så kom gerne lidt i god tid.
Mødested: Haven bag FABRIKKEN for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, 2300 København S.
Varighed: Byvandringen varer ca. 45 minutter, med efterfølgende mulighed for at se udstillingen i Amager Centret, hvor turen afsluttes.

Arrangementet er gratis for alle og kræver ikke tilmelding. Dialogen vil primært foregå på dansk og engelsk.

Arrangementet og ’FABRIKKEN Afd. AC’ er støttet af Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Det Obelske Familiefond og Amager Centret.


Om Michelle Eistrup

Michelle Eistrup (JM/DK, f. 1969) er billedkunstner og initiativtager til kunstneriske samarbejder. I hendes værker behandles temaer som identitet, kropslighed, tro, hukommelse og postkolonialisme. Temaer, der ofte udspringer af Eistrups egen transnationale baggrund (dansk, jamaicansk og amerikansk). Hun arbejder med en bred vifte af kunstneriske udtryksformer, en stærk tiltro til styrken i samarbejder og kreative udvekslinger, og har talrige udstillinger på den internationale kunstscene bag sig.

Læs mere om Michelle Eistrups udstilling på ‘FABRIKKEN Afd. AC her.


Om FABRIKKEN Afd. AC

Udstillingsplatformen ’FABRIKKEN Afd. AC’ åbnede i september 2020 og viser skiftende værker af forskellige danske kunstnere i Amager Centret, frem til og med juni 2022. Michelle Eistrups værk er det seneste bidrag, efter kunstnerne Henrik Plenge Jakobsen, Søren Hüttel og Esben Weile Kjær. Til kunstoplevelserne i centret knyttes forskellige aktiviteter for centergæster og lokalbefolkning på tværs af alder. FABRIKKEN Afd. AC er initieret af FABRIKKEN for Kunst og Design i samarbejde med Amager Centret.