Michelle Eistrup

Værk: “CPH: Junctions & Checkpoints“, 2021

Kan opleves i loungeområdet på den nye gang på 1. sal, overfor Pakkeservice.
Udstillet fra 28. august – 8. december 2021. Midlertidig installation.


Bag det fjerde værk på FABRIKKEN Afd. AC, står den jamaikansk-danske billedkunstner, Michelle Eistrup. Eistrup har til udstillingen produceret en nyt videoværk, der blandt andet undersøger postkolonialisme og identitet i videoformat og gennem spots med selvopfundne ord, der blender ind på centrets infoskærme.

Billedkunstneren trækker på postkoloniale referencer, når hun i værket ”CPH: Junctions & Checkpoints” (2021) undersøger nutidige kulturelle knudepunkter i det offentlige rum. Knudepunkterne er udvalgte fysiske lokaliteter i byen, hvor vigtige historiske begivenheder har fundet sted. Gennem et kalejdoskopisk blik på disse byrum og steder skaber Eistrup en kunstnerisk og kritisk kommentar til de grænser og ikke-grænser, der hersker mellem kolonial arkitektur, nutidige bevægelsesmønstre og byens kulturelle knudepunkter.

”CPH: Junctions & Checkpoints” udgør i sig selv et knudepunkt, der er i konstant bevægelse. Her bliver historiske steder og nutidige fortællinger og begivenheder ufortrødent viklet ind i hinanden gennem et eksperimentelt billedsprog af roterende mosaikker. Steder og rum, der tidligere var forbeholdt den elitære magtelite, indtages og anvendes nu af mennesker fra andre økonomiske og kulturelle skel. Disse steder fremstår på en og samme tid som både genkendelige og fremmede, og det er blandt andet denne dualitet Eistrup arbejder aktivt med.

Videoværkets transformative kvaliteter fremtræder på nærmest hypnotisk vis gennem de konstante bevægelser, der samtidig fungerer som en spejling af de kulturelle knudepunkter der sammenfletter vores fortid med vores nutid.

Værket viderefører metoder, som Eistrup udviklede til performance-projektet ”Wal(k)ing Copenhagen 2020”, af platformen Metropolis, der arrangerer kunst- og performanceoplevelser i det offentlige rum.

Foruden videoværket på 1. sal kan man også se korte spots af kunstneren på centrets infoskærme. Her kan man se Eistrups hjemmelavede ord, der blander vendinger fra jamaicansk, engelsk og dansk, så sproget bliver større. Eistrups værker viser København og Amager, hvor hun også selv bor, som et sted, der både historisk og i dag nyder godt af mange nationaliteter, sprog og kulturer.Om Michelle Eistrup

Michelle Eistrup (JM/DK, f. 1969) er billedkunstner og initiativtager til kunstneriske samarbejder. I hendes værker behandles temaer som identitet, kropslighed, tro, hukommelse og postkolonialisme. Temaer, der ofte udspringer af Eistrups egen transnationale baggrund (dansk, jamaicansk og amerikansk). Hun arbejder med en bred vifte af kunstneriske udtryksformer, en stærk tiltro til styrken i samarbejder og kreative udvekslinger, og har talrige udstillinger på den internationale kunstscene bag sig. 

Besøg kunstnerens hjemmeside her.