Inari Sandell udvalgt som FIDA-resident 2022

Inari Sandell, “Gravity Blanket”, 2021. Photo by Inari Sandell.


18. april 2022

English below


Det er med stor fornøjelse, at vi i sensommeren kan byde velkommen til billedkunstner Inari Sandell, der er udvalgt til residencyprogrammet FIDA i 2022. Inari Sandell (f. 1991) bor i Helsinki og arbejder med installation, tekstil og skulpturelle objekter med en baggrund i fotografi.

Om valget af Inari Sandell siger FIDA-programmets kunstfaglige jury:

”Det er tydeligt, at Sandell i sin praksis bevæger sig væk fra det oprindelige fotografiske udgangspunkt og er på vej i en mere både rumlig og malerisk retning. Med værker som Gravity Blanket fra 2021 viser kunstneren et stort potentiale. Værket mimer et tyngdetæppe i formen men er gennemsigtigt, og fyldet, som almindeligvis ville være glaskugler eller kirsebærsten, er erstattet af knust glas. Udover værkets æstetiske kvaliteter rummer det en elegant fortælling om neurodivers mestring – om at eksistere i verden, når sanseapparatet ikke er neurotypisk. På denne måde bruger Sandell sin autismediagnose som kompetence, hvor den sansemæssige intensitet, som de oplever verden med, formidles i værkerne. Inari Sandells praksis fremstår innovativ, sikker og afsøgende. Af denne grund vil et residency i en ny kontekst og med FIDAs ressourcer og netværk virke befordrende for kunstnerens karriere.”


Residencyprogrammet FIDA blev etableret i 2019 i et samarbejde mellem Finlands Kulturinstitut i Danmark og Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design. Sandell er den fjerde kunstner, der optages i programmet. FIDA-programmets formål er at skabe et stærkt netværk mellem den finske og danske kunstscene, samt at introducere en finsk kunstner til et dansk kunstmarked. Udover atelierplads på FABRIKKEN kan Inari Sandell derfor se frem til at deltage i netværksopbyggende aktiviteter lokalt og på tværs af landet, der ikke blot styrker kunstnerens netværk i Danmark, men som også giver den danske kunstscene nye impulser og mulighed for at etablere varige forbindelser til den finske scene, når Sandells residency starter til august.


FIDA er finansieret af Finlands kulturinstitut i Danmark, der tilbyder finsk knowhow og faciliterer kulturudveksling inden for samtidskunst og scenekunst, med det mål, at udvikle og styrke dialogen mellem professionelle kunstaktører fra Finland og Danmark og det brede publikum.

Læs mere om FIDA og FABRIKKENs øvrige residency-programmer her.

Photos by Inari Sandel. Portrait by Sanna-Liisa Suominen.

Inari Sandell is the FIDA Artist in Residence 2022


It is with great pleasure that we welcome visual artist Inari Sandell this August as the FIDA Artist in Residence 2022. Inari Sandell (b. 1991) is based in Helsinki and works with installation, textile, and sculptural objects with a background in photography.


About the choice of Inari Sandell, the FIDA Selection Committee mentions:

“In their practice, Sandell moves away from the  original photographic starting point and is heading in a more spatial as well as painterly direction. With works like Gravity Blanket from 2021, Sandell shows great potential. The work mimics a weight blanket but is transparent, and the filling, which would conventionally be cherry stone or glass beads, is replaced by shattered glass. In addition to the work’s aesthetic qualities, it contains an elegant narrative about neurodivergent coping – about existing in the world with a sensory apparatus that is not neurotypical. This is how Sandell uses their autism diagnosis as a competence, where the sensory intensity with which they experience the world is conveyed in the works. Inari Sandell’s practice appears innovative, confident, and exploratory. As such, a residency in a new context and with FIDA’s resources and network will be conducive to the artist’s career and further opportunities.” 


The FIDA residency program was established in 2019 as a collaboration between the Finnish Cultural Institute in Denmark and FABRIKKEN for Kunst og Design. Sandell is the fourth artist to be selected for the two-month program in Copenhagen.
The purpose of the FIDA program is to build strong networks between the Finnish and Danish art scene, and to introduce a Finnish artist to a Danish art market. In addition to a private studio space at FABRIKKEN, Inari Sandell can look forward to participating in network-building activities locally and across the country, which not only strengthens the artist’s network in Denmark, but also gives the Danish art scene new impulses as well as the opportunity to establish lasting connections to the Finnish art scene, when Sandell’s residency begins in August.


FIDA is funded by the Finnish Cultural Institute in Denmark, which offers Finnish know-how and facilitates cultural exchange in contemporary and performing arts, with the aim of developing and strengthening the dialogue between professional artists and institutions from Finland and Denmark and to the general public.

Read more about FIDA and FABRIKKEN’s other resicendy programs here.