Strategi

I 2018 blev FABRIKKENs vision og mission formuleret og på baggrund af dette har FABRIKKEN udformet en strategi for perioden 2022 – 2025. 

FABRIKKENs vision er, at FABRIKKEN skal være et fyrtårn for kunstnerisk praksis


Vision

FABRIKKENs vision er, at:

FABRIKKEN skal være et fyrtårn for kunstnerisk praksis

Ved kunstnerisk praksis forstås

  • Kunstproduktion og den kunstneriske proces
  • Udveksling og fællesskab kunstnere imellem
  • Kunst som et aktiv i samfundet

Mission

FABRIKKENs mission er, at FABRIKKEN bliver et fyrtårn for kunstnerisk praksis ved:

  • At skabe organisatoriske, faglige og bæredygtige rammer for kunstnerisk faglighed, udveksling og kunstproduktion for kunstnere lokalt, nationalt og internationalt.
  • Ved at tydeliggøre og fremme kunstnerens rolle og betydning i samfundsdebatten i Danmark. Ved at synliggøre betydningen af kunstneriske praksisformer, proces og kreativitet.
  • Ved at være dynamisk og nytænkende, blandt andet ved til enhver tid at rumme kunstnere fra hele det professionelle kunstneriske økosystem.

FABRIKKENs Strategi 2022-2025

I FABRIKKENs Strategi 2022 – 2025 kan du læse om, hvilke initiativer vi arbejder på at iværksætte nu og hvilke vi håber at styrke i fremtiden.