Strategi

I 2018 blev FABRIKKENs vision og mission formuleret og på baggrund af dette har FABRIKKEN udformet en strategi for perioden 2018-2021. 

FABRIKKENs vision er, at FABRIKKEN skal være et fyrtårn for kunstnerisk praksis

Vision

FABRIKKENs vision er, at:

FABRIKKEN skal være et fyrtårn for kunstnerisk praksis

Ved kunstnerisk praksis forstås

• kunstproduktion og den kunstneriske proces,
• udveksling og fællesskab kunstnere imellem, samt
• kunst som et aktiv i samfundet og samfundsdebatten.

Mission

FABRIKKENs mission er, at FABRIKKEN bliver et fyrtårn for kunstnerisk praksis ved:

  • på højt niveau at kuratere organisatoriske, faglige og bæredygtige rammer om kunstnerisk faglighed, udveksling og kunstproduktion for kunstnere lokalt, nationalt og internationalt.
  • at tydeliggøre og fremme kunstnerens rolle og betydning i samfundsdebatten i Danmark.
  • at synliggøre betydningen af kunstneriske praksisformer, proces og kreativitet for menneskets dannelse og individets udvikling.
  • at være dynamisk og nytænkende, blandt andet ved til enhver tid at rumme kunstnere fra hele det professionelle kunstneriske økosystem.

FABRIKKENs Strategi 2018-2021

Med udgangspunkt i FABRIKKENs vision og mission, og i tæt dialog med kunstnerne og designerne på FABRIKKEN samt forskellige samarbejdspartnere har FABRIKKENs direktion og bestyrelse udarbejdet FABRIKKENs strategi 2018-2021. Strategien tegner retningen for Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design i de kommende år frem mod 2021.

I FABRIKKENs Strategi 2018 – 2021 kan du læse om, hvilke initiativer vi arbejder på at iværksætte nu og hvilke vi håber at styrke i fremtiden.