#KunstOgCorona: Theis Wendt

30. marts 2020


Reportage

Landet er under lockdown og FABRIKKENs værksteder og gange emmer ikke af den samme kreative energi, som før regeringen opfordrede danskerne til at blive hjemme, for at undgå smittespredning af coronavirus. Men hvordan påvirker en pludseligt opstået og uforudsigelig situation, som COVID-19-udbruddet, egentligt den kunstneriske praksis? Vi har inviteret husets kunstnere og designere til at dele et øjebliksbillede fra hverdagen, mens krisen kradser.


——————————————————————————————————————–


Del 1: Mandag den 23. marts 2020


Billedkunstner Theis Wendt arbejder normalt fra sit atelier på FABRIKKEN for Kunst og Design, men nu er han gået i corona-eksil i sit kolonihavehus i Herlev. Det er krisens anden mandag, og han har lige været på en lang gåtur i Hareskoven. For Theis har COVID-19s overtagelse af Danmark bl.a. betydet, at en gruppeudstilling er blevet aflyst og et udsmykningsprojekt er blevet sat på standby.

 ”Jeg tror udsmykningsprojektet kommer til at køre videre, men hvordan ved jeg ikke helt. Det kommer an på, hvilke måder, vi fremadrettet kan få lov til at arbejde på, hvis det her fortsætter længe. Og det tror jeg, at det gør”, siger han. ”Men situationen er også på sin måde inspirerende. Det er både uhyggeligt men i virkeligheden også meget interessant i et politisk og sociologisk perspektiv, det der sker. Vi har, som samfund, ikke oplevet en situation som denne før.”


Udsnit af renderet skitse, udsmykningsprojekt for BaneDanmark, Theis Wendt, 2020

Theis fortæller, hvordan krisen har inspireret ham til at vende blikket i en anden retning. Væk fra sin praksis, som han kender den. De praktiske udfordringer, som krisen har ført med sig, har naturligvis haft en finger med i spillet, for det er slet ikke muligt at arbejde som normalt, når man også skal passe sit børnehavebarn. Han har fundet mere tid, til at læse og researche politik, økonomi og pandemier, bl.a. i historisk kontekst. Og så følger han med – rigtig godt med – i nyhederne, på de sociale medier og med, hvad der skerude i verden. Situationen i USA optager ham særligt meget. Theis har selv været aktiv på de sociale medier. Han har på Facebook beskrevet sin idé til et forslag om oprettelse af en midlertidig pulje hos Statens Kunstfond. Den skal være udelukkende til projekter, der kan realiseres i ansøgerens eget hjem, skal formidles digitalt, og som på en eller anden måde omhandler Corona-krisen.

”Jeg så en del kollegaer, som havde postet om tilsagn fra produktionspuljen og samtidig også om aflyste projekter. Jeg synes det er enormt interessant at reflektere over, hvad der mon kommer til at ske ved næste ansøgningsfrist i april? Der ligger et eller andet interessant i, at sende ansøgninger ind til projekter, i så uvis en fremtid. For en ansøgning om hvad? Det jo enormt problematisk at dele penge ud til projekter, der primært er skabt til at foregå i fysiske, lukkede rum. Derfor synes jeg, at det kunne være en idé at tænke nyt og med en procentdel af midlerne forsøge at imødekomme den situation, vi befinder os i lige nu”, fortæller han.

Forslaget tager Theis gerne videre i håbet om, at Kunstfondens midler på den måde kan komme til gavn for nogle af de kunstnere, som falder udenfor regeringens nuværende hjælpepakker for selvstændige og freelancere. ”Der er rigtig mange af dem, og jeg tror da også, at det vil være i fondens bedste interesse”, siger han. ”Samtidig kan digital formidling af kunst med udgangspunkt i COVID-19 være med til at perspektivere den krise, vi står i, ved at den bliver tilgængelig for alle borgere, som alligevel sidder derhjemme bag skærmen og kigger. Og selvfølgelig også for eftertiden.”


Om de ting, der optager Theis lige nu, vil komme til at afspejle sig i hans praksis på sigt, ved han ikke. Han ved dog, at denne uventede og tvungne pause, har bragt fornyet ro med sig, på trods af bekymringerne for fremtiden.

”Det er en enormt speciel situation, vi er i lige nu. Arbejdet er tvunget ud af hænderne på os, men samtidig føler jeg en enorm ro, som jeg ikke har haft før. Jeg er også supernervøs for fremtiden. Det er paradoksalt at jeg, midt i alle bekymringerne, oplever, at en sten er lettet fra mit hjerte som har gjort mig i stand til at fokusere på ro og nærvær med min familie, og givet mig tid til, at sidde og kigge ud i naturen. Det handler jo om, at få det bedste ud af det hele, ikke?” afslutter han.


Mindre end en time senere, forlænger statsminister, Mette Fredriksen, landets lockdown indtil efter påske. Nu kommer krisen i hvert fald, til at vare lidt længere.


Læs Del 2 i reportageserien #KunstOgCorona med kunstner Signe Vad

Læs Del 3 i reportageserien #KunstOgCorona med illustrator Mette Ussing