15 kunstnere modtager Kunstfondens arbejdslegat

28. april 2021

Statens Kunstfond har netop offentliggjort årets arbejdslegatmodtagere. Blandt legatmodtagerne er 15 kunstnere, der har atelier på FABRIKKEN for Kunst og Design. Vi ønsker alle modtagerne et stort tillykke!


Legatudvalget for Billedkunst modtog sidst på vinteren 1072 ansøgninger om arbejdslegat, fra professionelle billedkunstnere i hele landet. Nu har udvalget uddelt mere end 20 mio. kr. til i alt 222 kunstnere, hvoraf størstedelen har modtaget legatportioner mellem 50.000 og 150.000 kr. Blandt disse findes 14 kunstnere, hvor FABRIKKEN danner rammen om deres daglige praksis. Dertil har en enkelt kunstner med atelier i huset modtaget et arbejdslegat for litteratur.

Desuden har også to tidligere deltagere på FABRIKKENs atelierprogram for nyuddannede kunstnere, modtaget arbejdslegater indenfor billedkunst.


Om årets arbejdslegatuddelinger siger udvalgsleder for Legatudvalget for Billedkunst, Jeannette Ehlers:

”Det er en fornøjelse at få indsigt i så mange talentfulde kunstneres ambitiøse praksisser. Niveauet er højt, og vidner om en utrolig alsidig kunstscene med en overflod af visuelle strategier og udtryk. I den store varietet ser vi dog alligevel nogle gennemgående spor, som viser, at de danske billedkunstnere er dybt engagerede i klodens, samfundets og menneskets væren eller ikkeværen anno 2021. Økokritik, teknologiens indflydelse på mennesket og postkoloniale strategier er tilbagevendende spor, ligesom der er bemærkelsesværdigt mange, der arbejder med tværfaglige praksisser, foretager feltarbejde eller har fokus på kollektive aktiviteter. Helt overordnet set, er det tydeligt, at de danske billedkunstnere bidrager til vores fælles forståelse af menneskets usikre plads i verden med nuancerede og præcise værker. ”


Kilde: Statens Kunstfond