FABRIKKEN Open: KUNST / UTOPI / NU

26. oktober 2022

FABRIKKEN Open

FABRIKKEN Open præsenterer nu et nyt initiativ for kunstverdenen: KUNST / UTOPI / NU. Initiativet sætter fokus på fremtiden og omstilling, og tager sin form i en række seminarer, fællessamtaler og workshops, for alle der arbejder inden for kunstsektoren. Seminarerne udformes som offentlige samtaler om kunsten for kunstnere og kunstverdenen ­– fra et utopisk perspektiv. Seminarerne er åbne for alle interesserede.

Klima og biodiversitetskrisen er en omfattende strukturel krise, der kræver store strukturelle forandringer. Vi tager situationens alvor, og fremtidige perspektiver, med ind i kunstverdenens arbejdsmodus og tænkning. Vi vil åbne for fælles samtaler mellem kollegaer, hvor tanker, ideer og erfaringer kan deles, og hvor vi i samtale kan udveksle, inspirere og samtænke kunstens virke fremad, og ind andre samfundsstrukturer.


Hvordan arbejder vi med kunst i en verden, hvor vi alle skal omlægge og omstille? Vi står overfor store omlægninger i vores måde at producere og forbruge råmaterialer. Vi står overfor store forandringer for hvordan vi tænker samfund. Vi står midt i en omstillingstid, fordi det vækstsystem, som er forudsætningen for den kapitalisme, som vi har praktiseret i det globale nord i årtier, har vist sig ikke at være bæredygtig, men i stedet udtærer, forurener og ødelægger vores klode, biodiversitet og klima. Derfor står vi nu overfor fremtidige systemomlægninger og -gentænkninger.


Forskere siger, at vækstparadigmet må slutte, mens andre forskere arbejder med degrowth /nedvækst som nye tankemodeller. Vi vil invitere til seminarer hvor kunstnere, samarbejdspartnere og kunstarbejdere i samtalev kan dele deres idéer og tanker om nye arbejdsmetoder baseret på degrowth-bevægelsens visioner, for at vores fælles visioner kan bruges til at imødekomme både udfordringer og nye muligheder.


Formålet og målet med afholdelse af disse seminarer for kunstsektoren, er at tænke sammen, at dele tanker og allerede udviklede nye erfaringer om fremtidige arbejdsformer. At dele og inspirere hinanden til at arbejde og eksperimentere med nye metoder. At udvikle samarbejder som fremover gør det lettere at arbejde bæredygtigt, og bruge hinanden som ressource for både praktiske og intellektuelle problemstillinger. At opbygge smarte, let anvendelige løsninger og netværk. Vidensdeling og samarbejde anses som grundredskaber i en omstilling til en anderledes struktur, i et samfund med reducerede ressourcer og hvor natursyn og gensidig respekt er grundlæggende.

KUNST / UTOPI / NU: Seminar #1

Materialer og genbrug, fremtid og omtænkning – et praksisorienteret seminar om materialecyklusser, dele-idéer og gentænkning af værkarbejde.

Torsdag d. 10. november 2022 kl. 17 – 20


FABRIKKEN Open præsenterer det første seminar med fællesspisning under initiativet KUNST / UTOPI / NU på FABRIKKEN for Kunst og Design.

Seminar- og workshopaftenen er en utopi hvor vi sammen skal udtænke og fantasere praktiske løsninger for hvordan vi som kunstnere og kunstarbejdere kan udvikle vores muligheder. For at arbejde sammen og at arbejde bæredygtigt i vores små virksomheder og i samarbejde med kunstinstitutionerne.


På seminaret vil vi arbejde med fantasier for fremtiden for at søsætte nye ideer og samarbejder på tværs af kunstsektoren og med andre dele af samfundet. Samarbejder som kan give os muligheder for at nedvækste i vores kunstpraksis, ved f.eks. at arbejde mere cirkulært og bionedbrydeligt i vores kunstproduktion.

Seminaret vil arbejde frem mod at opbygge muligheder for anderledes arbejdsformer. Det handler både om at genbruge materialer og værker, og om at tænke værker i en cirkulær fortløbende proces, hvor nogle kan videreudvikles eller omskabes til nye værker, andre nedbrydes, komposteres eller bliver til materialer for kollegaer. Vi vil tale om, hvordan vi bedst kan lave systemer for at dele, f.eks. fælles materialebanker og hvordan materialer kan cirkulere og blive udnyttet bedst mulig. Ikke mindst vil vi tal om, hvordan vi kan inspirere opgavestillere, institutioner og andre samarbejdspartnere til at tænke og arbejde for en reel bæredygtig omstilling, sammen med os.


Tid: Torsdag d. 10. november 2022 kl. 17 – 20

Sted: FABRIKKEN for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, 2300 København S

Seminar og fællesspisning er gratis for alle interesserede.

Tryk ”deltager” på eventet på Facebook, hvis du ønsker at deltage i seminaret – det hjælper os med at sikre, at der er nok vegansk daal til alle. Du finder eventet på Facebook her: https://fb.me/e/2oY2ton96


Program

17:00 Åbning og velkomst v. initiativgruppen

  • Inspirationsoplæg ved billedkunstner Camilla Nørgaard, billedkunstner Thomas Seest, Cirkulær Økonom Jacob Antvorskov, billedkunstner Karin Lorentzen og UKK v/ billedkunstner Philip Pilekjær
  • Workshop med samtaler i grupper og samarbejde

18:30 Vegansk fællesspisning

  • Fælles præsentation og moderet fællessamtale

20:00 Tak for i dag


Seminarets format

Seminaret starter med inspirationsoplæg, hvorefter alle deltagere indgår i samtalegrupper der tager udgangspunkt i specifikke spørgsmål. Samtalegrupperne opfølges i efterfølgende fællessamtale, som opsummerer de diskuterede idéer, hvorefter alle kan deltage i at tænke videre og udforme et stort mindmap, som kan muliggøre og synliggøre konkrete forslag, vi sammen kan arbejde for fremadrettet.

Moderator: Nanna Gro Henningsen

Workshopkoordinatorer: Signe Vad og Karin Lorentzen.

Oplæg: Billedkunstner Camilla Nørgaard, billedkunstner Thomas Seest, Cirkulær Økonom Jacob Antvorskov, billedkunstner Karin Lorentzen og UKK ved billedkunstner Philip Pilekjær.

KUNST / UTOPI / NU: Seminar #2

Degrowth og omtænkning af kunstens gestalt.

Torsdag d. 8. december 2022 kl. 17 – 20


Verden står overfor radikale forandringer, vi står foran menneskehedens største krise og i krise tilstande kan man enten slås om mulighederne, eller man kan samarbejde for at løse udfordringerne. Degrowth bevægelsen arbejder med care-begrebet i stedet for konkurrence-tilstand. ”care” handler om at arbejde med fællesskab, omsorg og hensynstagen, som løsning og modgift til den destruktive krise vi står med. Et af de store problemer med vores system er, at vi skal ud af vækstparadigmet, for at kunne håndtere klima, bio og forurenings-katastrofen. Degrowth-bevægelsen arbejder på løsninger for nedvækstsystemer. På dette seminar tænker vi sammen, over hvad et nedvækst perspektiv kan betyde for kunstnere og kunstens gestalt; og hvordan vi kan gentænke vores praksisformer og værdierne i dem.


Vi vil derfor invitere til workshop, talk og fællessamtale. Fokus er på en faglig, kollegial samtale omkring vores tanker og erfaringer med at omstille praksis og hvad det kan betyde at arbejde med kunst i en anderledes verden. Kan vi sammen finde veje i nye arbejdsformer i arts-fællesskabs-tænkninger.


Et utal af kunstnere og teoretikere arbejder lige nu med kollapsologi og fremtidige utopier, fordi vi står foran en radikal anderledes fremtid.


Billedkunst er både noget af det mest overflødige og noget af det vigtigste lige nu. Kunst kan være en ø for utopiske forestillinger og et eksperimentarium, det kan indgå i samarbejder med både bønder og forskere, det kan være vævninger, kroppe og mycelier i en omstilling til et anderledes verdens- og fællesskabs system. Derved bliver kunsten en fremsynet drivkraft, hvorigennem vi hjælper hinanden komme ud af dystopien og ind i visioner for anderledes fremtider.


Vi sidder på Fabrikken for Kunst og Design og skal i samtale udveksle og fremtale kunst ud af produktionssamfundet; fabulere det ind i en verden med få ressourcer, et nedvækst-samfund, som forstår alt andet liv på planeten som værdifulde artsfæller i den fælles verden. Vi skal samtale om en konstruktion hvor man kan forestille sig værkets gestalt, har et radikalt andet udtryk og materialitet, en verden med nedvækst som giver værket et radikalt anderledes udtryk, udformning, plads og funktion i samfundet.


Tid: Torsdag d. 8. december 2022 kl. 17 – 20

Sted: FABRIKKEN for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, 2300 København S

Seminar og fællesspisning er gratis for alle interesserede.

Tryk ”deltager” på eventet på Facebook, hvis du ønsker at deltage i seminaret – det hjælper os med at sikre, at der er nok vegansk daal til alle. Du finder eventet på Facebook her: https://fb.me/e/69j0Fjkyj


Program

17.00 Gløgg og goddag
17.15 Inspirationsoplæg om Degrowth af Human Økolog (BA) Michelle Appelros
17.30 Inspirationsoplæg ved performer Linh Lee, billedkunstner Signe Vad og billedkunstner Jette Hye Jin Mortensen
18.00 Interview samtale i plenum
18.15 Pauserum til samtale om degrowth i mindre grupper, hvor der er plads til at reflektere sammen
18.45 Fællesspisning i køkkenet
19.30 Samlingssamtale
20:00 Tak for i dag


Moderator: Nanna Gro Henningsen.

Workshopkoordinatorer: Signe Vad

Samtalepanel: Linh Lee, Signe Vad, Jette Hye Jin Mortensen

Seminaret starter med et oplæg fra Human Økolog Michelle Appelros om Degrowth for at frame samtalen.

Bag initiativet KUNST / UTOPI / NU

Kunstnere og aktivister Karin Lorentzen og Signe Vad, bekymrer sig om hvordan ser tingene ud.

I timelange samtaler reflekterer de over hvad succeskriterier er i en verden i krise. De tænker over hvad de skal gøre med deres egen praksis, hvor de begge oplever at arbejdet med det sanselige, er vigtigt for at mærke verden, men også hvordan man kan arbejde i en kunstneriskparksis, uden at være bidragende til opretholdelse af produktions- og konkurrencesamfundet. Hvordan kan man som kunstner holde op med unødigt at tage af verdens indskrænkede ressourcer, mens man alligevel bidrager til den fælles verden, gennem kunstens poetiske og radikale potentiale.

Derfor inviterer de nu til fællesskabssamtale og workshop, hvor vi sammen kan fabulere over udvikling og omstilling, dele visioner og konkrete idéer, for ikke at miste modet i en svær situation, men i stedet berige og styrke hinanden som kollegaer på kunstscenen.


I samarbejde med FABRIKKEN for Kunst og Design har kunstner, kurator og aktivist Signe Vad udviklet denne række af seminarer for kunstnersamfundet, under titlen KUNST / UTOPI / NU, for at stimulere arbejdet med den kollektive udfordring.


FABRIKKEN deltager i arbejdet som institution med et ønske om at bidrage til at imødekomme kunstsektorens fælles ressourcemæssige udfordringer og skabe grobund for at skabe nye muligheder for fremtiden.


FABRIKKEN Open er støttet af Ny Carlsbergfondet.