FABRIKKEN Open: KUNST / UTOPI / NU #4 & #5

17. oktober 2023

FABRIKKEN Open

FABRIKKEN Open præsenterer nu det fjerde og femte arrangement under det nye initiativ for kunstverdenen: KUNST / UTOPI / NU. Initiativet sætter fokus på fremtiden og omstilling, og tager sin form i en række seminarer, fællessamtaler og workshops, for alle der arbejder inden for kunstsektoren. Seminarerne udformes som offentlige samtaler om kunsten for kunstnere og kunstverdenen ­– fra et utopisk perspektiv. Seminarerne er åbne for alle interesserede, men kræver tilmelding. På KUNST / UTOPI / NU #4 & #5 er temaerne: Omsorg, bekendelser, mod og fællesskab / ENG: Care, confessions, courage and community.

Til Kunst / Utopi / Nu #4 og #5 taler vi åbent om sorgen og vreden, sammenhold, kærlighed og strategier for håb. Vi gør det med omsorg for hinanden og planeten. Vi taler om frustrationen og magtesløsheden, for at komme frem til håbet, handling og fællesskabet.
Seminarerne afholdes to dage i træk: Onsdag d. 8. november og torsdag d. 9. november kl. 17-20.

Det kræver mod at gennemleve sorgen når FN siger vi står midt i klimakollapset, men på den anden side, kan denne accept skabe en stærk forbindelse til fællesskabet, løsningerne og dermed det begrundede håb. Til K/U/N #4 og #5 har vi inviteret kunstnere og forskere til i fællesskab med gæsterne, at tale om at finde modet og omsorgen.

Vi har inviteret forskere, som er frustrerede over, hvordan de taler med deres børn om dette. Forskere i deres daglige arbejde ikke kan se bort fra situationen og kunstnere, der i arbejdet har lagt om og indrettet, målrettet deres praksis og liv efter at arbejde fra håbets plads, den aktivistiske plads, den utopiske plads, den konkrete materielle regenerative- og etiske vej.
Vi har inviteret dem til at dele deres udvikling både i deres arbejde og i deres syn på et liv i omstilling.

Begge dage åbnes af et oplæg af Human Økolog Michelle Appelros; efterfulgt af samtale-cirkler og personlige beregninger af de inviterede talere, til at italesætte og imødegå det der er svært at kapere om mulige kollapser og fremtidige økosystemkriser, for at italesætte den fantasi vi ikke tør tænke, for at samtænke mulige andre løsninger; og for at dele tanker, om hvordan vi kan leve med hinanden og sig selv i arbejdet med omstilling, uden at miste sin praksis, sit mod, sit sociale fællesskab, eller sin livsglæde.

KUNST / UTOPI / NU #4

Om Klimakrise, -accept, følelser og psykologisk dynamik ved vanskelighederne i mødet med fællesskabets benægtelse og ens egen følelse af magtesløshed.

Onsdag d. 8. november 2023 kl. 17 – 20


PROGRAM:

17.00 Velkomst

17.10 Åbningsoplæg
Michelle Appelros talk om: Accept og sorg, benægtelse og dobbelt virkelighed, i relation til individuel og kollektiv identitet. Om det svære at have viden om situationen og ikke handle; om forhandling af realiterne, rationalitet, logik og menneskelig motivation, skyld og skam og forsvarsmekanismer i relation til klimakrisen. (Miljøsociologi og social-psykologi).

17.45 Personlige beretninger:
Performer/kunstner og aktivist Ida Dalsgaard Nicolaisen (https://becomingspecies.wordpress.com)
Forsker eller kunstner TBA

18.30 Samtalegrupper
Et rum til at dele egne overvejelser, glæder, frygt og frustrationer.

19.00 Fællesspisning
Hjemmelavet gratis vegansk aftensmad og fællessamtale.

20.00 Tak for i dag


Tid: Onsdag d. 8. november 2023 kl. 17 – 20

Sted: Maskinhallen, Sundholmsvej 28A, 2300 København S

Seminar og fællesspisning er gratis for alle interesserede.

Tryk ”deltager” på eventdatoen d. 8. november på Facebook, hvis du ønsker at deltage i seminar #4 – det hjælper os med at sikre, at der aftensmad til alle. Du finder eventet på Facebook her: https://fb.me/e/2XCtTlWTb
Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail med “Deltag #4 og/eller #5” til signevad@gmail.com

KUNST / UTOPI / NU #5

Om dystopi/utopi, strukturer for omsorg og strategier for håb og handlekraft. Og om at finde løsninger og nye veje.

Torsdag d. 9. november 2023 kl. 17 – 20


17.00 Velkomst

17.10 Åbningsoplæg
Michelle Appelros talk om: klimakrisen som egentlig en krise af menneskelig fantasi og kreativitet. Utopi-dystopi, “decolonization of the imaginary”, Narrativ, rammer, og historie fortælling. Håb som strategi, utopisk tænkning og omsorg som politisk handling “frameworks of care”. (Klimapsykologi og litteraturvidenskab). 

17.45 Personlige beretninger
Billedhugger og initiativtager til Kunstnere ser Grønt Karin Lorentzen (https://www.instagram.com/karinlorentzen)
Forsker Clara Vanderweerdt, aktivist og Ass. Prof. i Statskundskab på Københavns Universitet (http://www.claravdw.com/)

18.30 Samtalegrupper
Et rum til at udveksle egne tanker og erfaringer om møder med omverdenen i samtaler om kollapset og omtænkning.

19.00 Fællesspisning
Hjemmelavet gratis vegansk aftensmad og fællessamtale og opsamling.

20.00 Tak for i dag


Tid: Torsdag d. 9. november 2023 kl. 17 – 20

Sted: Maskinhallen, Sundholmsvej 28A, 2300 København S

Seminar og fællesspisning er gratis for alle interesserede.

Tryk ”deltager” på eventdatoen d. 9. november på Facebook, hvis du ønsker at deltage i seminar #5 – det hjælper os med at sikre, at der aftensmad til alle. Du finder eventet på Facebook her: https://fb.me/e/2XCtTlWTb
Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail med “Deltag #4 og/eller #5” til signevad@gmail.com

Bag initiativet KUNST / UTOPI / NU

FN har konstateret, at vi står i klima kollapset nu. Hvordan arbejder vi som kunstnere i denne situation? Hvordan ser fremtidens kunst og kunstverden ud i relation til produktion, den enkelte og sammen med det store fællesskab? Hvordan omtænker og omstrukturerer vi vores kunst, arbejde og fællesskab på nye opbyggelige måder? Fremtidens byggesten for omtænkning er fællesskab og omsorg. Derfor mener vi, at vi sammen må fabulere og udvikle nye perspektiver, sammen udvikle anderledes og regenerative strukturer. Det er grundlaget for at vi inviterer til seminarer, med fællesskabssamtaler og workshops. Med afsæt i Degrowth tænkning og funderet i indput fra forskere og kollegaer, kan vi dele visioner og konkrete idéer, for ikke at miste modet i en svær situation, men i stedet berige og styrke hinanden som kollegaer og kunstverden.


I samarbejde med FABRIKKEN for Kunst og Design har kunstner, kurator og aktivist Signe Vad udviklet denne række af seminarer for kunstnersamfundet, under titlen KUNST / UTOPI / NU, for at stimulere arbejdet med den kollektive udfordring.


FABRIKKEN deltager i arbejdet som institution, med et ønske om at bidrage til at imødekomme kunstsektorens fælles ressourcemæssige udfordringer og skabe grobund for at skabe nye muligheder for fremtiden.


FABRIKKEN Open er støttet af Ny Carlsbergfondet.