Exhibition: WHY GENIUS PEOPLE LIKE ME HAS TO SUFFERING SO MUCH?

23/3-2022 – 24/3-2022

English below:

FABRIKKEN inviterer til fernisering af finske resident Tuija Teiskas udstilling ‘Why genius people like me has to suffering so much?’:

Fernisering onsdag den 23/3 kl. 15.30-18.00

Torsdag 24/3 kl. 9.00-15.30 – åben efter anmodning

Tuija Teiskas praksis udspringer af stregen eller linjen, som trækker forbindelser mellem værker i snart sagt alle medier. Fra de små papirværker til installation og performancedokumentation, fra figuration til abstraktion og fra tekstil til sæbe trækker Teiskas praksis tråde fra mange retninger.

Forbindelsen mellem værk og krop er afgørende både i konkret betydning, hvor Teiska bruger sig selv som forhåndenværende materiale, men også på det abstrakte plan, hvor kroppen som skulptur og intimiteten mellem hånd og papir er bærende søjler.

Udstillingen Why genius people like me has to suffering so much? viser værker produceret under Teiskas residency på Fabrikken.

Besøg Tuija Teiskas instagram her.


Adgang til udstillingen:
Udstillingen præsenteres i FABRIKKENs produktionshal med adgang fra bagsiden af bygningen.
Arrangementet er gratis og åbent for alle.
Udstilling og tekst på engelsk.

Udstillingen er støttet af Beckett-fonden, Den Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.Exhibition: WHY GENIUS PEOPLE LIKE ME HAS TO SUFFERING SO MUCH?

FABRIKKEN invites you to the Vernissage of Finnish resident Tuija Teiska’s exhibition.

Vernissage Wednesday March 23rd: 15.30pm-18pm

Thursday March 24th: 9am-15.30pmOpen upon request


Tuija Teiska’s practice originate from the line or stroke that draws connections between works in almost all media. From the small paperworks to installation and performance documentation, from figuration to abstraction and from textile to soap, Teiska’s practice draws from many directions.

The connection between work and body is crucial both in a concrete sense, where Teiska uses herself as present material, but also on the abstract level, where the body as a sculpture and the intimacy between hand and paper are supporting pillars.

The exhibition Why do genius people like me has to suffering so much? shows works produced during Teiska’s residency at FABRIKKEN.

Visit Tuija Teiska’s Instagram here.


Access to the exhibition:

Why genius people like me has to suffering so much? is presented in FABRIKKENs production space with access through the backside of the building.
Free attendance. Everyone is welcome.
Texts and exhibition in English.

The exhibition is supported by The Beckett Foundation, The Obel Family Foundation and The Danish Arts Foundation.