Byens kroppe og sprogets ord – Michelle Eistrup i Amager Centret

26. august 2021

Pressemeddelelse


Kunsten skaber rum til eftertænksomhed i Amager Centret, hvor billedkunstner Michelle Eistrups bidrag til udstillingsplatformen ”FABRIKKEN Afd. AC” kan opleves fra lørdag den 28. august. Eistrups værk undersøger blandt andet postkolonialisme og identitet i videoformat og gennem spots med selvopfundne ord, der blender ind på centrets infoskærme.


FABRIKKEN for Kunst og Design og Amager Centret har det seneste år arbejdet sammen om at bringe kunsten ind i storcentret og ud til folket, under titlen ’FABRIKKEN Afd. AC’. Nu er platformen klar med den fjerde af de i alt syv udstillinger som samarbejdet vil byde på, frem til midten af 2022. Den fjerde kunstner der kan opleves i centret, er Michelle Eistrup der præsenterer et nyproduceret videoværk i centrets hjørne-lounge på 1. sal overfor Pakkeservice.


Kulturelle knudepunkter i bevægelse

Billedkunstner Michelle Eistrup trækker på postkoloniale referencer, når hun i værket ”CPH: Junctions & Checkpoints” (2021) undersøger nutidige kulturelle knudepunkter i det offentlige rum. Knudepunkterne er udvalgte fysiske lokaliteter i byen, hvor vigtige historiske begivenheder har fundet sted. Gennem et kalejdoskopisk blik på disse byrum og steder skaber Eistrup en kunstnerisk og kritisk kommentar til de grænser og ikke-grænser, der hersker mellem kolonial arkitektur, nutidige bevægelsesmønstre og byens kulturelle knudepunkter.

”CPH: Junctions & Checkpoints” udgør i sig selv et knudepunkt, der er i konstant bevægelse. Her bliver historiske steder og nutidige fortællinger og begivenheder ufortrødent viklet ind i hinanden gennem et eksperimentelt billedsprog af roterende mosaikker. Steder og rum, der tidligere var forbeholdt den elitære magtelite, indtages og anvendes nu af mennesker fra andre økonomiske og kulturelle skel. Disse steder fremstår på en og samme tid som både genkendelige og fremmede, og det er blandt andet denne dualitet Eistrup arbejder aktivt med.

Videoværkets transformative kvaliteter fremtræder på nærmest hypnotisk vis gennem de konstante bevægelser, der samtidig fungerer som en spejling af de kulturelle knudepunkter der sammenfletter vores fortid med vores nutid.

Værket viderefører metoder, som Eistrup udviklede til performance-projektet ”Wal(k)ing Copenhagen 2020”, af platformen Metropolis, der arrangerer kunst- og performanceoplevelser i det offentlige rum.

”Eistrups videoværk til Amager Centret fortæller på sin egen meditative måde om steder i byen, der har særlig betydning for befolkningssammensætningen. Værket tilføjer nye lag til de betydninger, vi allerede kender, og det passer godt til Amager Centret, som også er et sted, der binder mennesker med forskellige kulturelle baggrunde sammen. Foruden videoværket på 1. sal kan man også se korte spots af kunstneren på centrets infoskærme. Her kan man se Eistrups hjemmelavede ord, der blander vendinger fra jamaicansk, engelsk og dansk, så sproget bliver større. Eistrups værker viser København og Amager, hvor hun også selv bor, som et sted, der både historisk og i dag nyder godt af mange nationaliteter, sprog og kulturer.”, fortæller Direktør for FABIKKEN for Kunst og Design, Charlotte Malte, om Michelle Eistrups bidrag til udstillingsplatformen.

Udstillingen kan opleves i Amager Centret fra lørdag den 28. august, hvor der inviteres til officiel åbning i centrets gårdhave kl. 15:30, med introduktion til værket ved Michelle Eistrup. Alle er velkomne.

I september vil Michelle Eistrup desuden være vært for en dialogskabende byvandring, der tager udgangspunkt i værket til FABRIKKEN Afd. AC. Udover udstillingen af Michelle Eistrup, kan værket ”Advertise, Hypnotise, Traumatise” af Esben Weile Kjær, samt ”Dee-dee-dee, dee-dee – Dah-dah-dah, dah-dah” af Søren Hüttel fortsat opleves i centret.


Om FABRIKKEN Afd. AC

FABRIKKEN Afd. AC åbnede i september 2020 og viser skiftende værker af forskellige danske kunstnere i Amager Centret, frem til juli 2022. Michelle Eistrups værk er det seneste bidrag, efter kunstnerne Henrik Plenge Jakobsen, Søren Hüttel og Esben Weile Kjær. Til kunstoplevelserne i centret knyttes forskellige events og kreative aktiviteter for centergæster på tværs af alder.

FABRIKKEN Afd. AC er initieret af FABRIKKEN for Kunst og Design i samarbejde med Amager Centret. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond, Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Det Obelske Familiefond og Amager Centret.


Om Michelle Eistrup

Michelle Eistrup (JM/DK, f. 1969) er billedkunstner og initiativtager til kunstneriske samarbejder. I hendes værker behandles temaer som identitet, kropslighed, tro, hukommelse og postkolonialisme. Temaer, der ofte udspringer af Eistrups egen transnationale baggrund (dansk, jamaicansk og amerikansk). Hun arbejder med en bred vifte af kunstneriske udtryksformer, en stærk tiltro til styrken i samarbejder og kreative udvekslinger, og har talrige udstillinger på den internationale kunstscene bag sig. 


Om FABRIKKEN for Kunst og Design

FABRIKKEN for Kunst og Design er Danmarks største atelierfællesskab, hvorfra over 60 kunstnere og designere dagligt skaber kunst til ind- og udland. FABRIKKEN tilbyder attraktive faciliteter for kunstproduktion i Hovedstaden og arbejder for at styrke vilkår for kunstproduktion. FABRIKKEN faciliterer desuden de tre residency-programmer FAIR, FIDA og World Wide Air.