Åbent Hus 2024: REGENERATIVE FÆLLESSKABER


Lørdag d. 25. maj fra kl. 15 åbner Danmarks største atelierbygning for professionelle billedkunstnere og designere huset, under overskriften REGENERATIVE FÆLLESSKABER.


Performancekunst og samarbejde er i fokus, mens flere af FABRIKKENs kunstnere og designere traditionen tro åbner dørene til deres atelierer, holder artist talks og inviterer til åbent værksted for børn og deres voksne. Dagen består af et program i to dele; åbne døre, performances og aktiviteter på hele FABRIKKEN og afslutningsvist en fælles langbordsmiddag med performative indslag.


REGENERATIVE FÆLLESSKABER lørdag d. 25. maj er en del af Art Matter Festival (tidl. Art Week) og arrangeres i samarbejde med FABRIKKENs naboer Aktivitetscenter Sundholm, Maskinhallen og Bybi. Dagen er støttet af Amager Vest & Amager Øst Lokaludvalg og Nordea Fonden.


REGENERATIVE FÆLLESSKABER: Del 1 – Åbent Hus på FABRIKKEN

FABRIKKEN for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, 2300 Kbh S
Lørdag d. 25. maj kl. 15-18
Arrangementet er gratis

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/3925924127642893/

Performancekunsten udgør omdrejningspunktet for årets fokus på kunstens rolle som regenerativt fællesskab. Billedkunstner Signe Vad har kurateret et program i to dele, der aktiverer FABRIKKENs store produktionshal sammen med kunstnere, lokale aktører på Sundholm og gæster, i en udveksling af ressourcer og samtaler, faciliteret af udvalgte performances.

Til Åbent Hus kl. 15-18 genopføres fire performances i nye rammer, af kunstnerne Eliyah Mesayer, Jonas Okholm Jensen, Jessie Kleemann og Mycelium, fra serien ”Pythias Stemmer / Voices of Pythia” kurateret af Kræ Syndikatet.

Sideløbende åbnes ateliererne med udvalgte artist talks, kaffe og kage til overkommelige priser og kreativt værksted for børn kl. 15-17 i FABRIKKENs røde pavillon, ved billedkunstner Esben Klemann. Det vil være muligt at købe kaffe og kage, samt drikkevarer til overkommelige priser.


Program for Åbent hus – Regenerative Fællesskaber kl. 15-18.00

15.00 FABRIKKEN, ateliererne og BØRNE-SKULPTURIET åbner
I hallen vil der både være bar og Sundholm byhave-hangout med mulighed for at købe kaffe & kage samt kolde drikkevarer. Læs mere om BØRNE-SKULPTURIET længere nede på siden.

15.20 Velkomst ved billedkunstner Signe Vad på vegne af FABRIKKENs Brugerråd

15.30 Performance med forfatter, performer og musiker Jonas Okholm Jensen
Jeg – Jonas Okholm Jensen (f. 1980) – opfangede på et tidspunkt, at jeg havde meget svært ved at være i rum sammen med andre mennesker. Der var tale om det, man af mangel på bedre kalder angst. Socialangst. Jeg ved ikke, hvorfor det pludselig blev så smertefuldt, men det har altid ligget der, og så sprang det ud af mig i slutningen af teenagerne. Jeg kunne slet ikke skjule det mere. Bang! Men jeg ved, at det er dette udslag, der ligger til grund for samtlige af mine skriverier og optrædener, og når jeg oplever, mennesker mødes, så er det, jeg begynder at skrive det ned i håb om, at alt skal gå godt. Og der er det, jeg sætter et succeskriterie op: Så længe de ikke æder hinanden midt på cykelstien … Det er sgu næsten altid mit udgangspunkt i mine daglige drømmerier. Ja, og der var det så, at jeg så den stakkels grævling ligge livløs i motortrafikvejens rabat syd for Give. Den havde sgu aldrig sagt noget til nogen, og så lagde jeg to og to sammen. Ja, og mere til. Jeg havde jo lige oplevet min morfar på hans dødsleje. Jeg begyndte at høre grævlingen sige noget for første gang, fordi den var blevet ramt af Cirkus Menneskeheden. Der sker nemlig det, man begynder at ævle, når man bliver ramt af det omfartende halløj. Og så er det jo sådan, noget bliver til. Jeg var jo blevet hyret til at give en tale. Give tale … get it? Til talen medbringer jeg en organisk fløjte og elektrisk delay, for det er sådan, jeg forestiller mig, det må runge i grævlingens hoved, efter den er blevet knaldet ned med 100 i timen. Har den haft et godt liv? Jeg ved, at den allerhelst ville dø en naturlig død i sit elskede gravkompleks. Så her er der altså tale om en fiasko. Og dem er der mange af hvert år! Nødtelefonen ringer kraftigt.

15.45 Artist talk med kunstner Trine Søndergaard og beklædningsdesigner Anne Damgaard i deres atelierer. Hver talk varer 10-15 min.
Atelier #36: Trine Søndergaard
Atelier #6: Anne Damgaard
Anne Damgaard er optaget af møder mellem form, stof, krop, lys og bevægelse. Hun arbejder oftest i transparente materialer og undersøger farve og lysvirkninger, når materialer lægges i lag eller draperes til skulpturelle formudtryk. Anne arbejder desuden med eksperimenterende fotografi, hvor hun former og draperer tekstiler, planter, plastik mm i et billedunivers, som fotograferes eller projiceres på en flade og derefter fotograferes. Fotografierne viderebearbejdes digitalt til f.eks. videoprojektion, fotoprints eller digitalprint på stof, som igen bliver til 2- eller 3d værker. Værkerne udstilles i ind- og udland ofte i tværfaglige møder med andre kunstnere. 

16.15 Hvalens sjæl dens brændende hjerte og ravnen som blev til den lille ”store” mand
Performance med billedkunstner Jessie Kleemann
Det arktiske ocean Pikialasorsuaq, og Arkhticos og Khronos, som der står – er tiden, vores tid som vi ikke forstår. Ja, vi forstår det når vi læser det eller hører om det, men vi forstår det formentlig ikke som en kropslig erkendelse. Hvad vil det sige at være i Hvalens bug? Eller at se ind i Hvalens sjæl eller dens brændende hjerte? Alle disse ord bliver til stemmer i kroppen, når vi går ind i disse mytiske begreber. Pythias stemmer taler også ind i de begreber, og jeg går ind i dem med jer, deler og splitter myterne til en eller to eller flere, mennesket skal gå med tiden.
Den Grønlandske og internationale performancekunstner, billedkunstner og forfatter Jessie Kleemann er inviteret til Voices of Pythia på baggrund af sit særlige blik på det postkoloniale og klima, og sine undersøgelser af tilhørsforhold og magtbalancer imellem den globale verden og grønlandsk kultur. Tingene, hun bearbejder i sine performances, kommer oftest fra en grønlandsk kontekst. Kleemanns performances er koreograferede og materielt tilrettelagte, men de er samtidig overskridende og vilde. I sine værker rusker hun op i opfattelsen af grønlandsk kultur og stiller spørgsmålet: Hvis vi er ikke længere et oprindeligt folk, hvad er vi så?

16.45 Artist talk med kunstnerne Trine Struwe og Henrik Menné i deres atelierer
Atelier #20: Trine Struwe
Atelier #52: Henrik Menné

17.15 Performance med billedkunstner Eliyah Mesayer
Eliyah Mesayer og hendes arbejde er præget af ørkenområderne i Nordafrika og Mellemøsten. Det som andre børn kendte som hjem og tilhørssteder, var i hendes barndom erstattet med en fornemmelse for vandringen og rejsen. Hun oversætter sine forfædres digte og mundtlige fortællinger i ILLIYEEN. Eliyah Mesayer baserer sin performance på manuskriptet til hendes værk ILLIYEEN, om dronning Zenobia, der skabte en nation uden grænser og fordomme i Palmyra i år 267 e.kr. Mesayer har arabisk baggrund og skaber nutidens Illyeen – en stat for den statsløse – et hjem for alle. Illiyeen er et uspecificeret geografisk område. Det er en stat uden sted og en nation for alle egne. Det er en tilstand af at være. Illiyeen er en konceptuel manifestation. Vi hører også Illiyeens nationalhymne skrevet af Eliyah Mesayer og komponist Angel Wei Bernild. Mesayer beretter om Dronning Zenobias og fortællingen forbinder sig med hendes egen families historie. To søskende har fundet ly i dronningens have og taler sammen – en af dem har fundet en ny nation, hvor statsløshed ikke eksisterer. Som datter af en beduin, voksede Eliyah Mesayer op i ørkenen indtil hun var fem år gammel. Historisk har nomaderne og stammetraditionerne kunstneriske former. Under det lyriske værks overflade buldrer der en frustration over den fremmedfjendskhed, som særligt præger de europæiske nationalstater, og som har haft en stor indflydelse på hendes familiehistorie. I ILLIYEEN er den enes identitet ikke defineret ud fra fremmedgørelsen af den anden. Her er alle statsløse, for staten ejer ingen. Tilhørsforhold defineres af menneskelige bånd og de kemiske forbindelser, der opstår i mødet mellem to individer.
Eliyah Mesayer (f. 1987) er uddannet på Det Jyske Kunstakademi med afgang i 2020. Hun eksperimenterer med fotografiske processer udfra en alkymistisk tilgang. Hun arbejder med performance, tekst og video i en konceptuel og narrativ form. Hun har bl.a vist ILLIYEEN National Anthem på SMK og performancen Seven Flags ved Den Frie Udstillingsbygning.

17.30 Performance med kunstnerkollektivet Mycelium
Mycelium er svampenes rodnetværk der spreder sig, infiltrerer strukturer, omsætter stof og nedbryder materie. Til tider manifesterer de sig som svampe, til tider som hekseringe, rituelle rum og performances. Mycelium er altid til stede, kun adskilt af tid og rum.
De seneste år har Mycelium været opslugt af nekrobiosis, samtidigheden af liv og død. Nekrobiosis er blandt andet den proces der finder sted i puppen, hvor larvens væv opløses fuldstændig, og den opløste materie reorganiserer sig og bliver til noget andet. I dag lever vi også i en puppetilstand, begravet i døde strukturer. De religiøse søger at garantere livet hinsides døden, hvorimod det kapitalistiske forbrugssamfund sælger instant evighed på dåse. I begge tilfælde er samtidigheden af liv og død fornægtet. Myceliet favner det liv der dør, og den cyklus hvori døden er en forudsætning for nyt liv (ikke evigt liv). I forbindelse med Voices of Pythia vil Mycelium arbejde videre med nekrobiosis-tematikken.


15-17.00 BØRNE-SKULPTURIET
Billedkunstner Esben Klemann holder gratis kreativt værksted for børn og deres voksne i FABRIKKENs røde pavillon. Det kreative værksted er bygget op omkring 3 stationer hvor børnene kan lave forskellige skulpturelle udtryk. Alle stationer er lige til at gå til og fra. Man kan med andre ord både bruge 5 minutter eller flere timer på at være kreativ i BØRNE-SKULPTURIET. Vi laver en mini-udstilling i FABRIKKENs hal, for de, der har lyst.

Station 1 – Flamingo, varmetråd, lim, farve
Vi sætter det store flamingoskærerbord frem og under vejledning kan børnene udskære skulpturelle elementer som de efterfølgende kan sætte sammen og male på forskellig vis.

Station 2 – Spaghetti og limpistoler
Børnene kan lime spaghetti sammen til høje spændende konstruktioner. Konstruktionerne kan også indeholde flamingo elementer fra station 1.

Station 3 – Oasis
Oasis, eller blomsterskum i de grønne velkendte klodser er meget nemt at bearbejde med håndslynger, hobbyknive og div. sliberedskaber. På station 3 vil børnene fordybe sig i at grave udtryk ud af oasis blokke.

Deltagelse i programmet kl. 15 til 18 er gratis for alle og kræver ikke tilmelding.

REGENERATIVE FÆLLESSKABER: Del 2 – Performativ Langbordsmiddag

FABRIKKEN for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, 2300 Kbh S
Lørdag d. 25. maj kl. 18-20
Pris: 80 kr./pers. – kræver tilmelding
. OBS: tilmeldingen lukker onsdag d. 22/5 kl. 23:45.
Køb billet her
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/412272891655976/Som afslutning på årets Åbent Hus, runder vi for første gang arrangementet af med en fælles performativ langbordsmiddag. Under overskriften REGENERATIVE FÆLLESSKABER er performancekunsten i år i centrum for samtaler og inspiration til at tænke regenerativt med kunsten som omdrejningspunkt.

Billedkunstner Signe Vad har i forbindelse med Åbent Hus på FABRIKKEN kurateret et program i to dele, der aktiverer FABRIKKENs store produktionshal sammen med kunstnere, lokale aktører på Sundholm og gæster. I programmets 2. del inviteres alle til at mødes over en fælles, vegansk middag med tre serveringer, flettet sammen med korte performances af samarbejdspartnere og kunstnere, der til dagligt arbejder fra deres atelierer på FABRIKKEN for Kunst og Design. Det vil være muligt at købe øl, vand og vin til arrangementet, til overkommelige priser.


Program for langbordsmiddag ved Åbent hus – Regenerative Fællesskaber kl. 18-20.00

18.00 Tale ved FABRIKKENs nabo Bybi
Om regenerativ forståelse samt et smags- og sanseritual med honning.

18.15 Langbordsmiddag
Midt i hallen dækker vi op til 80 personer i en stor firkant med hvid dug og plante dekorationer. Spise-eventet vil bestå af tre serveringer af vegansk sæsonmad. Mellem serveringerne vil der være to performative indslag af billedkunstnerne Al Masson samt Maria Nørholm Ramouk og Karen Nhea Nielsen.

Al Masson: “Affaldskager”
Al Masson er født i Marseille, Frankrig og har boet i Danmark siden 1995, efter mange år i New York. Masson er uddannet på Art Student League of New York og Kunstakademiet I Bruxelles og har udstillet i både Europa og USA. Parallelt har Al Masson haft en professionel karriere i teater og dans, hvor han bl.a. har optrådt med Maurice Béjart’s Ballet du xxiéme Siécle. Hans seneste soloudstillinger tæller bl.a. “Play Time” på Brandts i Odense i 2013-14, “Die Liebe zu den Dingen” på Kunsthalle Münster i 2013-2014 og “On Closing Up” på Møstings hus i 2020.


Maria Nørholm Ramouk og Karen Nhea Nielsen: “With whom do we share”
Maria Nørholm Ramouk og Karen Nhea Nielsen har siden deres afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2019 arbejdet sammen i diverse projekter. Deres igangværende samarbejde er en del af Hosting Lands – et langsomtvoksende, nomadisk udstillingskoncept. I deres tekstuelle performance With whom do we share er de optaget af at forstå sammenhænge og relationer som grundlag for handling, og spørger sig selv (og publikum): To whom are we speaking? Who are we willing to share with? Where do we go from here with whom? Ved at give plads til gentagelser og varierende rytmer er Ramouks og Nielsens værker foranderlige og elastiske i format og materialevalg.
Maria Nørholm Ramouk, MA/DK, arbejder primært i Danmark og Marokko. Ramouk er optaget af, hvordan sociale sammenhænge, social arv, ressourcer og kulturelle forhold er nært beslægtede. Ramouks praksis beskæftiger sig med spørgsmål om (u)skrevne arkiver, diasporiske repræsentationer og sammenhængen mellem økonomisk og kulturel arv. Værker er oftest – men ikke udelukkende – præsenteret som plantefarvede tekstilinstallationer, og som tekst, der faciliterer og inviterer ind i rum for kontemplation, samtale og taktilitet.
Karen Nhea Nielsen, DK, er billedkunstner og performer. I hendes praksis interesserer hun sig for det processuelle og de rum der midlertidigt skabes, ved at bibeholde materialers flygtighed; som en bold der kan trille væk eller en sætning der bliver sagt for kun at eksistere (på ny) i dem der hørte den. Nielsens værker undersøger med tvetydigheder og humor de modstridende relationer, vi har til institutioner omkring os, og hvad ideér om det gode liv; familie, arbejde, kunst og politik, gør ved os som individer og samfund.


Deltagelse i langbordsmiddagen kl. 18-20 koster 80 kr. og kræver billet som købes via linket: https://fondenfabrikkenforkunstdesign.ticketbutler.io/da/e/langbordsmiddag2024/
OBS: tilmelingsfrist onsdag den 22. maj kl. 23:45.