Atelierplads til kunstproduktion i 3 eller 6 mdr.

English below.

Professionelle kunstnere og designere kan leje plads i et deleatelier inklusiv fleksibel produktionsplads i kortere perioder af hhv. 3 eller 6 måneder. Formålet med denne type lejemål er at skabe nye muligheder og plads til endnu mere kunst- og designproduktion.

Til formålet har FABRIKKEN indrettet et atelier på ca. 60 m2 med tre arbejdsstationer. Derfor skal du regne med at dele atelieret med to andre kunstnere/designere. En plads kan ikke deles mellem flere kunstnere/designere.
Atelieret rummer desuden tekøkken. Inklusiv i lejemålet er desuden adgang til fleksibel produktionsplads i FABRIKKENs hal i dag- og aftentimerne under hensyntagen til arrangementer i hallen. 

Lejeperioderne er inddelt kvartalsvist, med start d. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.


Priser og service

En plads i atelieret koster kr. 10.215 + moms for 3 mdr. og kr. 20.430 + moms for 6 mdr. inkl. internet og forbrug.

Inklusiv i prisen er en Kunstnerisk Servicepakke, hvor du får delt adgang til FABRIKKENs produktionsfaciliteter (keramikovn, multifunktionsmaskine til træ, sprøjtekabine, svejseudstyr) samt 2 timers assistance per 3 måneders lejeperiode ift. maskinerne, med mulighed for at tilkøbe yderligere assistance.


Booking af atelierplads

Der er ingen ansøgningsproces, men det er et krav, at lejere er professionelle billedkunstnere eller designere. Man kan booke 3 eller 6 måneders perioder.

Ved bekræftelse af booking skal der indbetales en måneds forudbetalt leje + moms til FABRIKKEN, før du er sikret en atelierplads. Den forudbetalte leje betales ikke tilbage, hvis bookingen afmeldes mindre end en måned før lejeperiodens start.


Kontakt FABRIKKEN på mb(att)ffkd.dk eller +45 3254 9424 for at booke.Midlertidig produktion & fast atelier

Faste atelierer på FABRIKKEN udbydes årligt i Open Call til professionelle kunstnere og designere. Læs mere om atelierer på FABRIKKEN her og find vores politik for tildeling af atelierer samt aktuelle open calls her.


Udover atelierer og korttidspladser, har FABRIKKEN en produktionshal på 1000 kvadratmeter, hvor du kan leje fleksibel plads fra 50 kvadratmeter og op, til midlertidige kunstproduktioner og -projekter. Læs mere om mulighederne for booking af hallen her.
Studio space for art production for 3 or 6 months

Professional artists and designers can now rent a space in a shared studio including flexible production space in short-term periods of respectively 3 or 6 months. The purpose of this new type of lease is to create new opportunities and space for even more art and design production.

For this purpose, FABRIKKEN has set up a studio of approximately 60 m2 with three workstations. Therefore, you should expect to share the studio with two other artists/designers. One workstation cannot be shared between multiple artists/designers. The studio also includes a kitchenette.
Included in the lease is access to flexible production space in FABRIKKEN’s main production hall during the day and evening hours, in consideration of events in the main production hall.

The rental periods are divided quarterly, starting on 1st of January, 1st of April, 1st of July and 1st of October.


Price and services

A spot in the studio costs DKK 10.215 + VAT for 3 months and DKK 20.430 + VAT for 6 months including internet and utilities.

Included in the price is an Artistic Service Package, where you get shared access to FABRIKKEN’s production facilities (ceramic oven, multifunction machine for wood, spray booth, welding equipment) and 2 hours assistance per 3 months rental period in relation to the machines with the option to purchase additional assistance.


Booking of studio space

There is no application process, but it is a requirement that the renters are professional visual artists or designers. It’s possible to book for 3- or 6-month periods.

Upon confirmation of booking, a month’s prepaid rent + VAT must be paid to FABRIKKEN before you are guaranteed a studio space. The prepaid rent will not be refunded if the booking is canceled less than one month before the start of the rental period.

Contact FABRIKKEN at mb (att) ffkd.dk or +45 3254 9424 to book.