Torgny Wilcke

Torgny Wilcke undersøger, hvad der sker, når maleriet eller et lignende medie breder sig i rummet og indtager det. Værkerne kan flyttes og installeres fleksibelt.

Der er ikke tale om konceptkunst, men idéen bag værket er afgørende og fremstår klart i det endelige resultat, bl.a. fordi processen, udførelsen og opbygningen af værket er fuldt synlig og tilgængelig. Denne metode kan have en malerisk kvalitet og måske ligefrem en malerisk tilgang.

English

Torgny Wilcke investigates when the material, or something correspondent, spreads out and conquers the room. These are works which has the same character as a painting and flexible can be moved and installed.

Though the idea behind the work is crucial, it's not a resemble to concept art. In the final result the idea is clearly visible within visualizing the process, the execution and the building of the work. This way of making art can be regarded as a picturesque quality and even a picturesque attitude.

His works are open for the viewer. It gives the opportunity for a dialogue between the work and the viewer, an intimity which opens as much for the viewers' as for his own personal references and stories.