Kristofer Hultenberg

Uden titel (2012, 150x168cm, akryl og grafit på plade) og Uden titel (2012, 48x38cm, akryl og grafit på papir)

Kristofer Hultenberg er født 1971 i Lund, Sverige og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1993-1999. Hans abstrakte malerier forbinder sig til en konkret malerisk tradition, men indeholder også referencer til udpræget kommunikative billeder, såsom kort, diagrammer og andre skematiske illustrationer.

Et centralt aspekt af Hultenbergs arbejde er destabiliseringen af relationen form/indhold. I værkerne tildeles de præcist udformede billedelementer en udtryksmæssig vægt, som de ikke kan tåle at bære, da indholdssiden åbenlyst mangler en tilsvarende prægnans/rationalitet.

Kristofer Hultenberg har modtaget en lang række arbejdslegater fra Statens Kunstfond. Han er repræsenteret på museer i Danmark, Sverige og Norge og har bl.a. deltaget i udstillinger på Bonner Kunstverein, Tyskland, ICA Philadelphia, USA og CCA Lagos, Nigeria.