FABRIKKEN åbner for nyt projektrum

Et af FABRIKKENs atelierer er blevet omdannet til et projektrum, der gør det muligt at huse flere typer arrangementer samtidig med at FABRIKKENs omgivelser i højere grad kan inddrages. 

Fra februar 2015 vil FABRIKKENs atelier nummer 24 tages i brug som et projektlokale egnet til en lang række funktioner: Kunstneriske projekter, workshops, udstillinger, artist talks, seminarer, møder og meget mere.

Bedre muligheder for at invitere indenfor

En af søjlerne i FABRIKKENs formål er de såkaldte outreach-programmer, der blandt andet går ud på at opbygge et stærkt lokalt netværk i det omkringliggende Sundholmskvarter. I den forbindelse har FABRIKKEN afholdt flere kunstneriske workshops med deltagelse fra lokale borgere og skoleelever. 

“Omverdenen skal i højere grad kende til FABRIKKEN, hvad der forgår herude og hvilke spændende kunstnere, der er her,” siger FABRIKKENs daglige leder Marie Louise Helveg Bøgh. Hun forklarer, at det nye Projektrum er meget velegnet til fremtidige outreach-programmer og øvrige tiltag, hvor FABRIKKEN kan åbne sig for offentligheden. 

Eksempelvis peger Marie Louise Helveg Bøgh på den aktuelle folkeskolereform, som kræver at undervisning i højere grad skal ud af de vanlige fysiske rammer. Det nye projektrum vil i den forbindelse kunne danne nogle anderledes, måske endda inspirerende, rammer for undervisningen.

Anvendelsen af Projektrummet kan øge alsidigheden af FABRIKKENs aktiviteter, uden at det går ud over produktionsvilkårene for FABRIKKENs faste kunstnere. Projektrummet vil i første omgang blive afprøvet i halvandet år.